homogenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Identyczne próby porobiono z czystymi hodowlami prątków gruźliczych typu ludzkiego i bydlęcego używając zawiesiny, której oczywiście nie poddawano już homogenizacji. Doświadczenie wykonano przy dokładnym obliczeniu bakteryj i stwierdzono, że wirówka Ecco Ultima daje wyniki o sto razy lepsze aniżeli wirówka laboratoryjna. Podobne wyniki otrzymano badając materiał zakaźny jak np. plwocinę. Jakkolwiek w tym materiale obliczenia bakteryj są bardzo trudne, to jednak z całą pewnością różnice te dało się otrzymać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.