horacjańsko-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naśladowanie, jakkolwiek było rozumiane, należało do wewnętrznych, ściśle artystycznych funkcji poety. Odróżniano od nich zadania zewnętrzne (opozycja: officia - fineś) - cele społeczne, które przywoływane były za pomocą dualnej (o proweniencji Horacjańskiej) lub troistej (o proweniencji horacjańsko-retorycznej) formuły. Docere et de/ectare - uczyć i bawić (sprawiać przyjemność) jest obowiązkiem poety, głosiła pierwsza. Docere, delectare et movere (resp. Jlectere) - poeta winien uczyć, bawić i wzruszać - głosiła druga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.