horacjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanę przez autorkę nie zawsze są konsekwentne: raz zastrzega się Sokołowska, że nie należy mierzyć Sępa miarą Kochanowskiego (s. 7), innym razem wskazując na polemikę Sępa z horacjanizmem mimo woli nie może się od tej miary uchylić. Sprawa Szarzyńskiego nasuwa refleksje ogólniejszej natury: badacz musi dysponować własnym systemem ocen; może to być uznanie historycznej rangi Kochanowskiego, może nim być określona poetyka normatywna. Rzecz w tym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.