horyzontalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „lecz przebić jej i rozproszyć nie mogły”. W taki to letni poranek podróżni płyną z biegiem Wilii, nie widząc ani rzeki, która ich niosła, ani jej brzegów. „Kiedy niekiedy tylko rybólów szerokim, „białem i błyszczącem skrzydłem rozciął horyzontalnie, jak mieczem mgłę, plusnął piersią po rzece „i wyrwał z wody płotkę, z którą znowu we mgle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.