hubrystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turalistycznej psychoanalizie. Zaspokojenie dążności do potwierdzenia własnego znaczenia przez poczucie udziału w zbiorowym dorobku chroni przed indywidualnymi kompleksami, dostarcza poczucia sensu własnego życia włączonego w twórczy sens doświadczeń historycznych zbiorowości. Pełni więc funkcje afirmujące. Ale zbiorowe motywacje hubrystyczne nie są też pozbawione ryzyka negacyjnych funkcji właściwych etnocentryzmowi i ksenofobii. Hubris lub hybris, jak pisze Kozielecki, oznacza pychę lub arogancję. Zbiorowa motywacja hubrystyczna przeradzająca się w nacjonalizm wyrażać się może w wyolbrzymianiu wartości własnej grupy i negowaniu pozytywnych cech grup obcych. Najszersze i najostrzejsze konflikty społeczne o charakterze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1990. Oblicza polskości. Praca zbiorowa, Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.