humanista-mecenas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AKADEMIA LUBRANSK1EGO, Academia Posnaniensis, Collegium Posnaniensis, diecezjalne gimnazjum akad. w Poznaniu, istniejące 1519-1780, luźno związane z Akad. Krak., która zapewniała mu kadrę profesorską. Ufundowane 1518-19 przez humanistę-mecenasa bpa pozn. J. Lubrańskiego, otwarte na mocy aktu Zygmunta I z 19 VII 1519. Szkołą kierował rektor, odpowiedzialny przed kapitułą. W okresie 1519-35 najwybitniejsza szkoła humanist. w Polsce. W 1530-35 patronował jej bp J. Latalski. Profesorami byli m. in. T. Bederman, Jan ze Stobnicy, Grzegorz z Szamotuł, W. Wróbel oraz lipski humanista K. Hegendorfer, zaś uczniami K. Janicki i J. Strusiek. A.L...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.