humanitarno-filantropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dostępność kompletu numerów „Nowej Reformy” z tego okresu. Komitet Książęco-Biskupi (lub inaczej Komitet Biskupa Krakowskiego, zwany powszechnie KBK) powstał na początku roku 1915. Była to organizacja o charakterze humanitarno-filantropijnym, mająca na celu udzielanie pomocy materialnej ofiarom wojny na terenie Galicji, działająca w ścisłym powiązaniu z Komitetem Szwajcarskim (zob. niżej, przypis 79)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.