humanitarno-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W kronikach Słonimski dawał wyraz nie tylko animozjom i pasjom, ale ideałom w które wierzył, a raczej : swym wiarom, które idealizował. Ideały te, które określić można jako starej daty humanitaryzm i liberalizm, dziś nabrały pełnej treści; wówczas uchodziły za zdawkowe i szlachetnie obojętne. Poględy polityczno-społeczne Słonimskiego (na pewno ożywione duchem humanitarno-liberalnym) były dość ogólnikowe, nie związane z żadną doktrynę, nie obciężone programem. Z pacyfizmu stworzył sobie doktrynę i program, więcej: wiarę. To był kamień węgielny, uniwersalny środek zaradczy na zło świata, punkt wyjścia i punkt oparcia, który chłód sceptyka zamieniał w żar misjonarza. Okazuje się, że nie we wszystkim Słonimski był „przeciw”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.