humanitaryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ZSRR, wiemy swojej polityce zakazu broni masowej zagłady, podpisał Protokół Genewski 2 grudnia 1927 r. i ratyfikował go 7 marca 1929 r., służąc w ten sposób za przykład dla państw burżuazyjnych w dziele humanitaryzacji środków wojowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walka 1953. Walka o zakaz broni masowej zagłady. Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.