humorystyczno-rubaszny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wierszy J. Baki, wyd. bezim. w Wilnie 1766; jest to przedruk cz. 2 Uwag rzeczy ostatecznych, wyd. też bezim. tamże t.r.j wydał pod nazw. autora R. Korsak w Wilnie 1807. W kilkunastu wierszach omawia ks. Baka w humorystyczno-rubaszny sposób problem śmierci nieuchronnej dla wszystkich stanów. Jest to jakby rozpisany na głosy —> taniec śmierci. „Drobiony" 8-zgłoskowiec przeplatany 6-zgłoskowcem, osobliwe zdrobnienia i zgrubienia, dosadne, często dalekie od dobrego smaku wyrażenia miały przybliżyć treść czytelnikowi (czy słuchaczowi) z ludu, w XIX w. zaś ośmieszyły jedynie autora. Stylistykę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.