hydrauliczno-wahadłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w tym przypadku systemem dźwigni z uchwy- Llt- 29, 72, 134, 222 tern stałym. W z. hydraulicznych mogą być stos. związki chemiczne — połączenia chemiczne, siłomierze hydrauliczno-wahadłowe lub siłomie- substancje złożone; jednorodne subst. czyste rze manometryczne połączone przewodami z cy- (jednoskładnikowe) o stałym składzie i stałych lindrem roboczym zrywarki. Głowice z. zaopa- własn., zbudowane z atomów dwu lub więcej trzone są w uchwyty wymienne, które umożli- rodzajów pierwiastków. W przeciwieństwie do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.