hydro-meteorologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Organizacja studiów wyższych w Z.S.R.R. obejmuje następujące kategorie zakładów: Uniwersytety, Instytuty Przemysłowe i Politechniczne, Instytuty Budowy Maszyn i Mechaniczne, Lotnicze, Energetyki i Elektrotechniki, Kopalnictwa, Ropy Naftowej i Torfów, Metalurgiczne, Technologii Chemicznej, Budownictwa i Architektury, Przemysłu Żywnościowego, Przemysłu Mięsnego i Mlecznego, Przemysłu Rybnego, Przemysłu Młynarskiego, Przemysłu Oświetleniowego, Przemysłu Papierniczego i Celulozy, Drukarskie, Przemysłu Włókienniczego, Leśnictwa, Gospodarki (Ekonomii Stosowanej), Transportu Kolejowego, Samochodowe, Transportu Wodnego, Komunikacji, Hydro-meteorologii i Miernictwa, Rolnictwa, Mechanizacji Rolnictwa, Nawodnienia, Weterynarii, Ekonomii Leśnej i Technologii Drzewnej, Spraw Międzynarodowych, Pedagogiczne, Bibliotekarstwa, Języków Obcych, Języków Wschodnich, Lekarskie, Farmaceutyczne i Dentystyczne, Planowania i Ekonomii, Skarbowo-Ekonomiczne, Statystyczno-Ekonomiczne, Prawnicze, Kinematografii i Kinoinżynierii, Muzyki, Teatru i Sztuki, Literatury, Pedagogiczne, Wyższe Wydziały Korespondencyjne. Jak poniżej zaznaczono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.