hydrofobowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turowanych białek. Niektórzy autorzy sądzą, że grupy polarne przeciwciał warunkujące ich rozpuszczalność skierowajie są ku bakteriom, grupy s polarne ku wodzie, dzięki czemu adsorpcja przeciwciał działałaby hydrofobowo. Badania ilościowe nie potwierdziły tej hipotezy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.