hydrogeografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) terminem h. przyjęto również określać część —► hydrologii zajmującą się opisem wód i zjawisk wodnych w układzie regionalnym; dla h. traktującej o wodzie jako elemencie środowiska geogr. istnieją propozycje wprowadzenia terminu hydrogeografia, którym jednak obejmuje się zakres obszerniejszy — włącznie do określania roli wody w środowisku geogr. i wskazywania kierunków gospodarki człowieka zgodnej z postulatami ochrony zasobów wodnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.