hydronim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) redukcji form czasownikowych; 4) ślady dwunastkowego i dwudziestkowego systemu liczebnika. Eównież za pochodzenia przedindoeuropejskiego uważa Pisani znaczną część słownictwa, uznanego przez A. Meilleta 3 za innowację języków grupy północno-zachodniej. Tej pierwotnej warstwie ludności przypisuje on także niektóre spośród tzw. hydronimów staroeuropejskich 4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.