hydroonomastyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) III. Vbl-, vel-, vol- 'wilgoć, mokrość, ciecz, woda’ Można by z wielkim pożytkiem dla ogólnosłowiańskiej toponomastyki i hydroonomastyki napisać monografię o tej charakterystycznej bazie topograficznej i hydronimicznej. Ponieważ ta podstawa apelatywna zbiegła 19 K. Moszyński, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, Wrocław 1957, s. 121—125...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.