hydrotermalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sudoity sąz reguły bardzo drobnoziarniste, wielkość ziarn < 2u.m. Optycznie słabo poznane: współczynniki załamania ny ~ ne = 1,580, na = 1,5744:0,003 dwójłomność 0,006±0,003 (ze znakiem — ), kąt osi optycznych 2Va mały. Barwa biała do bladozielonkawej. Gęstość g = 2,64-2,67. Najsilniejsze refleksy na diagramach proszkowych: d 3,525; 4,75; 7,09; intens. 100: 73: 67. Sudoity występują w próżniach hydrotermalnie przeobrażonych wulkanitów, w zdiagenezowanych piaskowcach, w glebach, w boksytach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.