hydrotermika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wrzesień 1893 — grudzień. Intensywna moja praca nad rękopisem rozprawy konkursowej o hydrotermice jezior tatrzańskich. Przepisywali brulion na czysto: Tołłoczko, Adam Konarski i Seweryn Waydowski, a nadto Zosia moja żona. Termin nadesłania prac do Akademii upływał z dniem 31 grudnia 1893; trzy dni przedtem (28/12, czwartek) doręczyłem rękopis przez trzecią osobę Akademii (nb. w maju 1894 otrzymałem za tę pracę nagrodę w kwocie 500 złr. tj. tysiąc koron)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.