hydrotorf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) okresie nadzwyczaj różnorodna i wielostronna. Budowanie elektrowni i spółdzielczość; kampania zasiewów i sezon połowu ryb; komunikacja i pługi elektryczne; walka z głodem i handel zagraniczny; finanse i poprawa bytu uczonych; wrębiarki dla Zagłębia Donieckiego i radio; szkoły i cysterny naftowe; zaopatrywanie robotników Moskwy i Leningradu i szkolny atlas geograficzny; hydrotorf i słownik współczesnego języka rosyjskiego „Od Puszkina do Gorkiego" — w te wszystkie zagadnienia, w te, jak również wiele innych, Lenin wnikał szczegółowo, wszystkimi się zajmował. Uwzględniał wszystkie najnowsze zdobycze nauki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.