hygjeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nawet Anglik warstwy oświeconej w ostatniem pokoleniu przechodził nad problemem polskim do porządku dziennego, nie poświęcając mu literalnie ani jednej godziny w myślach swego długiego i hygjenicznego żywota. Różność ideałów religijnych angielskich i polskich, odmienny wielowiekowy stosunek do Francji w ogólności, a do Napoleonizmu w szczególe, zmieniony w drugiej połowie 19-go wieku stosunek do Rosji i Austrji w Anglji dalej znana „wyłączność wyspiarska“ i ta pewność wyspiarska, że świat „zaczyna się na protoplazmie a kończy na Angliku“, tę absolutną obojętność Wszechmocnej Anglji beatae possidentis dla wynędzniałej, słabej, parjatycznej, masą żydowską zabrudzonej Polski oczywiście jeszcze pogłębiły i spotęgowały. Aż i wreszcie doszło do tego,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.