hylemorficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hylemorficzne ujęcie stosunku duszy do ciała pozwala, zdaniem tomistów, przezwyciężyć — oczywiście w sensie tego słowa spekulatywnym — niepokonane wprost na gruncie koncepcji platońskiej trudności dotyczące uzasadnienia możliwości współdziałania duszy i ciała. Bowiem na gruncie każdej koncepcji człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.