hymn-pobudka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) siłami wrogów zawiodła. Nowe zbrojne zrywy tylko osłabiły coraz mniej liczną załogę „Purpury”. Jest jednak ratunek. Autor wzywa do wzmocnienia wewnętrznego narodu, do pracy nad podźwignięciem ludu polskiego. Wówczas staną się realną rzeczywistością słowa hymnu-hasła, hymnu-pobudki: „Jeszcze Polska nie zginęła...” Króciutka baśń H.K. T. to epizod walki z bezprawiem władz niemieckich w zaborze pruskim. W lapidarnym skrócie przedstawił autor zasady polityki pruskiej: J e st mi potrzeb n-e twoje gniazdo, więc muszę cię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sienkiewicz, Henryk 1986. Baśnie i legendy, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.