hymniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O gawędziarzu, gawędzeniu i gawędzie w ścisłym znaczeniu tych terminów można mówić nie ze względu na „Popas w Upicie“, ale dopiero w związku z „Dziadów“ cz. III. Mickiewicz rozwinął tu ogromną skalę nastrojów w ich różnorodnych skrzyżowaniach i wielką rozmaitość stylów: od hymnicznego i proroczego do potoczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.