hymnika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cześnie ze Stan. Grzepskim), po latach zaś kilku znajdzie się na służbie (bez obowiązków wszelako) u drugiego pod względem dostojeństwa po królu polskim pana w Rzeczypospolitej, którego hojności zawdzięcza podróż do Włoch. Nie jest wykluczone, iż przesiąknięty duchem nowowierczym poeta pod wpływem bujnej hymniki protestanckiej dał najpiękniejszy w naszej liryce na długie wieki wyraz uczuć religijnych w wierszu: „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary ...“ Hymn ten przeszedł przez wszystkie kancjonały protestanckie, podobnie jak pieśń noworoczna: „Tobie bądź Panie chwała wszego świata...“, którą jeszcze w r. 1753 przedrukowywał „Kalen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.