hymnodia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznej psalmodii syryjskiej i starożyd.; rozwinęło ono typ śpiewów dialogowanych:antyfonicznych (2 chóry) 1 responsorialnych (solista i chór);z rytuału kultowego usunięte zostały instrumenty i taniec; na podłożu zrytmizowanej hymnodii gr. powstały pierwsze hymny chrześc.; uznanie chrześcijaństwa (313) dało podstawę do skrystalizowania się form monodycznego śpiewu liturgicznego: psalmów, antyfon, responsoriów, hymnów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.