hymnologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lech Księstwa Pruskiego“ już w r. 1544 dokładnie wyznaczała, kiedy i jakie pieśni winny być śpiewane. Wiele z nich krążyło wśród ludu, istniały też całe zbiorki rękopiśmienne nabożnych pieśni. Niektóre, sięgające średniowiecza, przyjęła hymnologia protestancka, inne, katolickie, były dostosowywane do nowej dogmatyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.