hymnologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i) 	Juliusz Kleiner: Mickiewicz I, 1934, str. 192. Chłód tego wszystkiego, co w utworze wychodzi poza gloryfikację ziemskiej piękności’ dawno zauważony przez krytykę (Tretiak, Gcstomski, Chrzanowski, Kridl), szczególnie się uwydatnia w świetle studium Wacława Kubackiego („Hymn na dzień Zwiastowania NMP“ w zbiorze „Pierwiosnki polskiego romantyzmu“, 1949, str. 121—133), które stwierdza m. in. jak starannie w Hymnie są wystudiowane wszystkie elementy hymnologiczne, jak licznymi filiacjami literackimi i filozoficznymi obciążone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.