hymnować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 133. Helmica ‘hełm’ Słów Lir 1, 313; 134. Hipogryjować ‘pędzić na hipogryfie, tj. Pegazie, tu: przen.’ obj. za Kleinerem, wyd. BN, s. 48, Słów Ben 3, 126; 135. Hymnować ‘śpiewać hymny’ Kras NK I 5, 340; 136. Innobyt ‘kalka z niem. das Anderssein’ Słów Ben 3, 417 war; — por. też Słów PisF 10, 409 i 417; — wyraz przejęty od Trentowskiego, tak obj. Boleski, s. 49; 137. Istnia ‘życie, istnienie’ Kras PP 5, 60; — por też Trent Ch 9;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.