hymnowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) churze: Sól ziemi. Już ten tom jednak stanowi syntezę twórczości i dotychczasowej ewolucji literackiej autora Hymnów i Etapów. Trzy nurty zbiegają się w Soli ziemi: nurt ekspresjonistyczny, „hymnowy”; nurt sceptycyzmu i obudzonego pod jego wpływem głodu autentycznej rzeczywistości; i nurt trzeci, wywodzący się z pracy nad Homerem i wyrażony w postulacie jak najściślejszego przestylizowania materiału przeżyć i myśli. Ale przy tej wewnętrznej różnolitości jednolity...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.