idealistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rys satyryczny poematu. Na pobieżnie, ale dość dosadnie naszkicowanem tle życia europejskiego, ukazanego w różnych jego stosunkach, bo i społecznych i towarzyskich i politycznych, występuje typ przeciętnego marzyciela — entuzyasty, to raz samotnie się błąkającego, to znowu nurzającego się we wirze zmysłowej rozkoszy, to wreszcie bijącego czołem przed Namiestnikiem Chrystusa w scenie nader zręcznej, dowcipnej, tylko zbyt jaskrawem, zjadliwem światłem sarkazmu i ironii obrzuconej. Jest to Don Juan pierwszej połowy XIX. stulecia, tylko pojęty do pewnego stopnia idealistycznie, człowiek szlachetny, ale bez energii i właśnie przez to świetnie odbijający od istniejącego porządku życiowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzpis, Henryk 1909. Ze studyów nad Słowackim, Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.