idealistyczno-hagiograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inaczej należy ocenić, nieliczne zresztą, opublikowane próby syntezy historii Kościoła w Polsce, czy też historii Kościoła w ogólności, pisane z wyraźnie jednostronnych, idealistyczno-hagiograficznych pozycji. Nie sposób przyznać im wartości naukowych. Brak jest pracy syntetycznej, omawiającej powyższe zagadnienia z punktu widzenia materializmu historycznego. Wydaje się, iż nasz zbiór Szkiców, dostarczając materiału do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo