idealistyczno-marksistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zontalne, ku górze. Daleki Wschód stale proponował to rozwiązanie, kiedy po upadku platonizmu, w bramanizmie i buddyzmie, jako ciągle aktualne, owszem, bardziej aktualne niż kiedykolwiek, od kiedy diabelski krąg „sansary”, bezsensownie kręcącego się koła upadłej egzystencji, przyjął palącą formę idealistyczno-marksistowskiego samowytworzenia człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
von Balthasar, Hans Urs 1998. Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, przeł. I. Bokwa, Poznań : W Drodze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.