idealizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. teorja poznania rozważa podstawowe prawa myślenia, a głównie związek przyczynowy, jako zjawiska zachodzące w rzeczach; tak jeszcze bardziej w kierunku praktycznym rozumna istota wyprzedza wszelkie doświadczenie, i w dziedzinie politycznej, etycznej, religijnej następuje ukryta idealizacja i intelektualizacja natury ludzkiej. Samo pojęcie przyrody jest tu dwuznaczne, gdyż fakt zlewa się tu z oceną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.