idealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nione od „ja“, od podmiotu myślącego. Tu wypada nam podkreślić wyraz „myślącego“; myślącego a nie poznającego, gdyż w idealiźmie nie poznajemy świata jako przeciwstawnej w stosunku do nas rzeczywistości, lecz świat ten myślimy, myślą go konstytuujemy. W najogólniejszym sformułowaniu: myśl staje się w idealiźmie warunkiem bycia. We wszelkim systemie chrześcijańskim tego rodzaju stosunek zachodzący między podmiotem myślącym a światem cechuje jedynie stosunek Boga do świata stworzeń, —...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.