ideologiczno-doktrynalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak czy inaczej, skazani jesteśmy na zagładę. Komuniści to są ci, „którzy posiądą ziemie" — to są ci, którzy przyjdą po nas. Bez tej przesłanki koncepcja koegzystencji nie byłaby możliwa. Można koegzystować z śmiertelnym wrogiem nie popadając w sprzeczności ideologiczno-doktrynalne jeżeli przyjmuje się za pewnik, że likwidacja owego wroga bez wojny jest tylko kwestią czasu. To jest punkt ważny, ponieważ ewolucja komunizmu musi się zacząć od podstawowej rewizji dialektycznej koncepcji koegzystencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.