ideorealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor Manifestu zaznacza, że podobne procedery znane były już dawniej. Gérard de Nerval czy Thomas Carlyle mówili przy ich okazji o „supernaturalizmie”, Saint-Pol-Roux używał terminu „ideorealizm”. Środowisko, które systematycznie praktykuje je i rozwija, nadało im przez pamięć Apollinaire’a miano „surrealizmu”. Nadszedł moment, żeby definicję tę podtrzymać i „raz na zawsze” określić: SURREALIZM, rz.r.m. Automatyzm psychiczny czysty, który ma na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1965. Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.