ideowo-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na moje wyczucie jest w tej pośredniości równie dużo historycznych rozgoryczeń wobec zbyt bezpośrednich „układów odniesienia”: dzieło — ideologia, artysta — światopogląd, jak też dużo własnej asekuracji tego pokolenia przed zbyt poważnym ryzykiem ideowo-krytycznym, gorycz rozczarowań funkcjonuje jako alibi dla dość egocentrycznych, powiem ostrzej: tchórzliwych dreptań nad tak zwanym skrajem przepaści. Wygodniej dreptać po tej krawędzi niż rzucić się w nurt historii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.