ideowo-psychiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tendencje misjonarskie mozaizmu osłabły, a następnie prawie zanikły wraz z ostatecznym upadkiem państwa Chazarów (połowa XIII wieku), jak również na skutek prześladowań doznawanych przez wyznawców mozaizmu w Europie zachodniej i w krajach islamu. Począwszy od XI wieku religia żydowska zamyka się w sobie, a jednym z jej naczelnych zadań staje się samoobrona ideowo-psychiczna przed prześladowaniami oraz misjonarstwem chrześcijańskim i mahometańskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.