ideowo-wizyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówię o jubileuszowych utworach, mając na myśli Irydiona i Nie-Boską Komedię. Setna rocznica wydania Nie-Boskiej Komedii ubiegła w roku zeszłym. Ubiegła niepostrzeżenie! Atoli, mówiąc o Irydionie, który się ukazał w rok później, nie można by, tak czy owak, pominąć Nie-Boskiej, gdyż łączność obu poematów jest bardzo ścisła. Łączność czasu tworzenia, łączność myśli i twórczego przeżycia. Są to jakby dwie ideowo-wizyjne przesłanki jednego wniosku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ujejski, Józef 1963. Romantycy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.