idiogenetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Filozoficzną podstawę konsekwentnego idiogenetyzmu znajdowano w systemie Hegla, głoszącym zgodność dialektyki rzeczywistości z formami rozwoju myśli, zgodność logiki rozwoju z rozwojem logicznym — mówiąc stylem owej epoki. Myśl heglowska oddziałała głównie na niemiecką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.