idiomatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cechowany stylistycznie: użył go kiedyś prof. Julian Krzyżanowski przedstawiając komuś w towarzystwie swoją siostrzenicę; młódka w takim okolicznościowym użyciu brzmi sympatycznie i idiomatycznie. Dziko natomiast brzmiałaby młodówka, a tak samo nie miałoby żadnego sensu zastępowanie białki białówką. Pod względem czysto słowotwórczym owa nie istniejąca młodówka tak by się miała do przymiotnika młody, jak się ma nie fikcyjna, ale będąca w obiegu Starówka do przymiotnika stary. Ujemne reakcje niektórych osób...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.