idiomatyczno-leksykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przytoczone przykłady, dalekie od wyczerpania, a tylko sygnalizujące zjawiska, świadczą o tym, że omawiana problematyka nie powinna być w całości odniesiona do sfery idiomatyczno-leksykalnej. Niektóre typy struktur są dość szeroko rozpowszechnione w języku, a ich dystrybucja nie jest ograniczona dodatkowymi wymogami w stosunku do charakteru predykatu, jak doznać / cieszyć się. Przykładem czasownika, który w analizowanych tu typach zdań odgrywa rolę łącznika, przenoszącego wyłącznie informacje o gramatycznych kategoriach czasownika, także informację aspektualną, jest spotykać się /spotkać się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.