idiomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzecz oczywista, że te konkretne predykaty nie są treścią końcówki genetiwu. Genetiwus pojawił się tu w rezultacie przekształcenia struktury powierzchniowej: a) usunięcia np. z konstrukcji posąg należący do Myrona predykatu należeć, b) zastąpienie wykładnika akomodacji syntaktycznej do...-a morfemem genetiwu (idiomatyczne reguły dystrybucji morfemów przypadka do.. .-a i -a są różne; rzeczownik posąg wyklucza przyimek do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.