idiostyl

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) komunikacyjnych leżących u podstaw tego rodzaju zachowań. Ich różnorodność i ukryta interakcyjność świadczą o tym, iż w relacjonowaniu wiedzy dużą rolę odgrywają czynniki indywidualne, intersubiektywne, społeczne, a przede wszystkim kulturowe. Zagadnieniom tym poświęca nieco uwagi Gajda (1996), zastanawiając się nad tym, czy uczeni mają swoje osobnicze style zachowań językowych (idiostyle) i czy język nauki rzeczywiście narzuca bezosobowe normy wypowiedzi. W konkluzji Gajda przyznaje, że można mówić o stylotwórczej innowacyjności i różnorodności — zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.