ignoracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stanowią procent miejscowej ludności, w jakim stanie znajduje się ich szkolnictwo i instytucje kulturalne, oraz jakie prądy polityczne lub społeczne nurtują w ich skupieniach. Kwestje te, każda poszczególnie, winny być przez specjalistów, w formie monografij opracowane i to z zastosowaniem obiektywnych, naukowych metod. Ignoracja wzajemna, jaka panuje nietylko wśród masy niemieckiej i polskiej, ale i wśród elity społeczeństwa jest dziś zdumiewająca i doprawdy groźna. Na Kongresie pacyfistycznym w Berlinie w 1924 r., b. minister Rzeszy Gothein, w najlepszej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.