igranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ostatnich latach, pomimo prac przywiązanych do pasterskiego urzędu, modlitwa i nauka zapełniały resztę chwil Dantyszka. Umknąwszy od zgiełku dworskiego, wracał teraz częściej do ukochanćj poezyi—ale nie było to już owo igranie ładnemi słowami, popisywanie się erudycyą klassyczną, jak w erotycznych utworach młodości, ale coś głębszego treścią, choć w skromniuchnej formie. Chrześciaóski mędrzec, nauczony przez długoletnie doświadczenie, przez rozmyślanie, pokutę, modlitwę, spoglądać na sprawy tego świata okiem jedynej prawdy, inaczej pojmował zadanie poezyi niż pałający żądzą użycia, klassycznemu libertynizmowi hołdujący humanista; inaczej śpiewał pobożny i pokorny kapłan niż pyszny i lekkomyślny dworak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.