igumen-opat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Linia ta doprowadziła w końcu m.in. do zburzenia siedzib zawołżańskich eremitów i uwięzienia na długie lata Maksyma Greka. Co więcej, monaster zdyscyplinowany stał się w dużym stopniu wzorem dla Kościoła i społeczeństwa. Głośny „sobór 100 rozdziałów” w 1551 r. dał jakby regułę życia dla ogółu chrześcijan, ujętą w formie nieraz szczegółowych przepisów i zasad zachowania. W jakimś stopniu każdy dom z ojcem, jakby igumenem-opatem na czele, stanowić miał rodzaj swoistego klasztoru. W skali kraju takim przełożonym zobowiązanym do autorytatywnego działania był car, którego obowiązki i sakralność władzy Józef z Wołokołamska podkreślał ze szczególnym naciskiem. Idea, może lepiej - utopia monastycznej, zdyscyplinowanej cywilizacji stała się niezwykle ważnym czynnikiem carskiej, rosyjskiej państwowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.