iloczynowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy czym ma on sens przy > 0 oraz S^y) > 0. Z definicji (11.29) wnioskujemy, że współczynnik korelacji jest wielkością niemianowaną, jako iloraz identycznie mianowanych wielkości (i licznik i mianownik są tu mianowane podwójnym, iloczynowo powiązanym mianem). Jego symetryczność ze względu na zmienne X i Y wynika z symetryczności kowariancji oraz z symetryczności iloczynu odchyleń standardowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szulc, Bohdan 1968. Statystyka dla ekonomistów. T. 1. Opis statystyczny, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.