ilokucyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (3) Zwycięzcą będzie kobieta trzydziestoletnia o sprawdzonych zdolnościach są porównywalne z pierwowzorem twórczego aktu ilokucyjnego w Księdze Rodzaju: ‘Niech się stanie światło’. Wypowiedzi typu (3) można analizować albo jako żądania, albo jako oznajmienia o konieczności epistemicznej lub deontycznej. Te dwa rodzaje modalności nie dają się tu chyba rozróżnić. "...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.