iluminatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tystycznej Wielko— i Małopolski. O tworzeniu się lokalnych drobnych pracowni świadczy zapiska w łowickich aktach konsystorskich z dn. 19.VI. 1480 informująca o warsztacie Marka ze Sławska 3), zajmującego się m. i. nauczaniem sztuki iluminatorskiej4); zapiska tern ciekawsza, że w samym Sławsku zachowała się kwatera tryptyku ze sceną »Zwiastowania« (obecnie w Muz. Diec. w Sandomierzu), utrzymana w charakterze sztuki ostatniego ćwierćwiecza XV w.;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.